ABI

  • Zawsze aktualna wiedza i najwyższe kompetencje związane z ODO
  • Ograniczenie kosztów związanych z tworzeniem specjalistycznego stanowiska pracy
  • Skoncentrowanie sił i środków na zasadniczej działalności podmiotu
  • Ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów
  • Skoncentrowanie sił i środków na zasadniczej działalności firmy

Dane osobowe? Co to takiego?

W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przyglądając się dokładnej powyższej regułce wynika, że praktycznie każda firma, urząd lub inny podmiot (Administrator Danych Osobowych – ADO) przetwarza dane osobowe. Ale czy każdy z wyżej wymienionych zdaje sobie sprawę z szeregu obowiązków nałożonych na niego poprzez Ustawę o ochronie danych osobowych?

Od dnia 1 stycznia 2015 roku nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych może sprawować Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) wyznaczony przez ADO oraz zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Ustawowy zakres obowiązków ABI to:

– dokonywanie audytów i kontroli;
– nadzór nad dokumentacją – Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym;
– szkolenia pracowników;
– przygotowanie rejestru oraz kontrola upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
– przygotowanie planu sprawdzeń wraz z późniejszą realizacją;
– kontakt z GIODO;
To tylko niewielka ilość obowiązków, z którymi mierzy się ABI.

Korzyści płynące z usługi Outsourcingu funkcji ABI:

– ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem wyspecjalizowanego pracownika,
– skoncentrowanie sił i środków na zasadniczej działalności podmiotu,
– ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów,
– oszczędność czasu związanego z przygotowaniem i wdrożeniem dokumentacji oraz gwarancja kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych.

Outsourcing funkcji ABI jest usługą w pełni akceptowaną przez przepisy polskiego prawa oraz przez GIODO.