Z początkiem kwietnia w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku wdrożyliśmy pilotażowy program ochrony młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przed dostępem do niewłaściwych treści w Internecie.

Rozwiązaniem które chroni uczniów jest Protecti – nasza innowacyjna usługa blokowania stron internetowych. Celem programu jest identyfikacja zagrożeń z którymi w Internecie spotykają się młodzi ludzie i ich minimalizacja oraz ochrona szkolnej sieci komputerowe dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów i mechanizmów zawartych w Protecti.

Wdrożenie Protecti w szkołach odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym zbierane są statystyki jakie strony odwiedzają uczniowie podczas zajęć oraz przerw w szkolny punktach dostępowych Wi-Fi. Na podstawie statystyk wraz z dyrekcją i nauczycielami włączamy odpowiednie filtry i eliminujemy niebezpieczne treści ze szkolnego Internetu.

Każdy z nauczycieli lub dyrektorów ma dostęp do statystyk i na podstawie ich bieżącej obserwacji może zgłosić swoje propozycje do zablokowania. Pilotaż potrwa do końca roku szkolnego 2016/2017. Dane zebrane podczas jego trwania posłużą do przeprowadzenia badań w Akademickim Centrum Monitorowania Cyberprzestrzeni Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Skomentuj

Szkoły w Szczecinku bez niewłaściwych treści w Internecie