Comdrev.pl

CISCO

 


Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu. Sieci są fundamentem komunikacji przedsiębiorstw, szkół, administracji publicznej i osób prywatnych, a fundamentem Internetu i innych sieci opartych na protokole internetowym (IP) są rozwiązania firmy Cisco.

Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy Cisco są wykorzystywane do budowy rozwiązań internetowych, które umożliwiają zarówno użytkownikom indywidualnym, firmom, jak i całym państwom podniesienie efektywności, zwiększenie poziomu zadowolenia klientów oraz poprawę konkurencyjności. Nazwa Cisco stała się synonimem Internetu oraz wzrostu produktywności możliwego dzięki rozwiązaniom wykorzystującym Internet. Wizją firmy Cisco jest zmiana sposobu w jaki ludzie współpracują, żyją, bawią się oraz uczą.

Firma Cisco została założona w 1984 roku przez niewielką grupę informatyków z Uniwersytetu Stanford. Od powstania firmy jej inżynierowie byli liderami w obszarze rozwoju technologii sieciowych opartych na protokole IP. Dziś przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 72 tys. pracowników na całym świecie i kontynuuje swoją tradycję innowacyjności opracowując najlepsze w branży produkty i rozwiązania w podstawowych obszarach technologicznych, takich jak routery i przełączniki, a także w dziedzinie bezpieczeństwa, technologii bezprzewodowej, wideo, rozwiązań do współpracy, centrów przetwarzania danych, wirtualizacji i przetwarzania w chmurze.

Innowacje stanowią dla Cisco kluczowy czynnik wzrostu produktywności. Do budowy innowacyjnych rozwiązań firma wykorzystuje zarówno własny potencjał, jak i przejęcia innych firm technologicznych. Dzięki licznym wykwalifikowanym specjalistom z całego świata większość produktów Cisco powstaje wewnątrz firmy. Przedsiębiorstwo przeznacza niemal 6 mld dolarów rocznie na działania badawczo-rozwojowe, dzięki czemu ponad 20 tys. zatrudnionych w firmie inżynierów nie tylko opracowuje nowe produkty, ale także rozwija całkowicie nowe technologie.

Cisco jest czołowym dostawcą produktów sieciowych na świecie. Rozwiązania firmy Cisco tworzą niezbędną infrastrukturę komunikacyjną operatorów, firm, banków, uczelni, służb miejskich oraz agencji rządowych na całym świecie. Ponad 80 proc. urządzeń tworzących infrastrukturę światowego Internetu pochodzi z Cisco. Cisco dostarcza też rozwiązania do takich dynamicznie rozwijających się dziedzin, jak transmisja głosu w sieciach danych, telefonia IP, wirtualne sieci prywatne bazujące na protokole IP, systemy bezpieczeństwa sieciowego, systemy do inteligentnego dostarczania treści multimedialnych, rozwiązania bezprzewodowe i wiele innych.

Cisco zostało założone w 1984 roku przez parę informatyków z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Od tego czasu firma stała się międzynarodowym koncernem zatrudniającym ponad 30 tys. pracowników w 225 biurach w oddziałach w 115 państwach świata. Cisco przoduje w skali światowej również w wykorzystaniu Internetu do realizacji praktycznie wszystkich procesów biznesowych zarówno wewnątrz firmy, jak i na styku z partnerami handlowymi i klientami. Cisco Connection Online, portal wykorzystywany do kontaktów z klientami i partnerami oraz realizacji wsparcia technicznego, jest zarazem jedną z największych na świecie witryn e-biznesowych o dziennym obrocie przekraczającym 90 mln dolarów. Dla swoich klientów Cisco Systems pełni rolę zaufanego doradcy biznesowego do spraw nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych.

Rozwiązania Cisco pokazują, w jaki sposób nowoczesne technologie mogą stać się motorem napędowym dla rozwoju ekonomicznego regionu. Wdrożenie szkieletu szybkiej miejskiej sieci komputerowej oraz nowoczesnego systemu telefonii IP to podstawy budowy społeczeństwa informacyjnego. Ważnym elementem projektów miejskich realizowanych przez firmę Cisco jest też poprawa bezpieczeństwa w mieście, dzięki systemowi monitoringu wizyjnego oraz udostępnieniu mieszkańcom punktów dostępu do Internetu (ang. hot-spot).

Cisco odgrywa aktywną rolę w promowaniu najnowszych technologii sieciowych w Polsce. Cisco świadczy m.in. następujące usługi:
– konsultingowe,
– projektowanie dużych sieci,
– organizacja seminariów i prezentacji na temat nowych technologii,
– wspólne przedsięwzięcia marketingowe z operatorami telekomunikacyjnymi.

 


Nasi partnerzy