Filtracja treści w Internecie

FILTRACJA TREŚCI W INTERNECIE JAKO ELEMENT WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI USŁUG FIRMY COMDREV.PL SP. Z O.O

ue2

Comdrev.pl Sp. z o.o. zawarł umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Filtracja treści w Internecie jako element wzrostu konkurencyjności i innowacyjności usług firmy COMDREV.PL Sp. z o.o” nr WND-RPZP.01.01.03-32-042/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Celem projektu jest dywersyfikacja usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi, jako elementu wzrostu konkurencyjności i innowacyjności firmy

W ramach realizowanego projektu zostanie stworzone narzędzie, które przy pomocy routerów i kontroli ruchu na poziomie protokołu internetowego pozwoli na filtrowanie treści odwiedzanych witryn bez konieczności instalowania aplikacji, oprogramowania czy przesyłania wszystkich danych do zewnętrznych jednostek filtrujących.