Zespół badawczo-rozwojowy COMDREV.PL Sp. z o.o. z końcem miesiąca sierpień 2019 roku zakończył prace nad projektem „Opracowanie innowacyjnej metody automatycznej klasyfikacji stron internetowych na podstawie algorytmu oceny punktowej do użycia w systemach filtracji i implementacja dla urządzeń mobilnych”. W wyniku realizacji projektu stworzono unikalne rozwiązanie, które umożliwia automatyczną klasyfikacje stron internetowych (domen) do odpowiednich kategorii.

W wyniku realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnej metody automatycznej klasyfikacji stron internetowych na podstawie oceny punktowej do użycia w systemach filtracji i implementacja dla urządzeń mobilnych” (Projekt nr RPZP.01.01.00-32-0024/17), wytworzona została technologia spełniająca wymagania postawione w założeniach prac naukowo-badawczych.

W wyniku współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku i zleceniu tej jednostce prac badawczo-naukowych, powstało opracowanie naukowe „Ocena punktowa stron internetowych”. W dokumentacji do tych prac opisano algorytmy umożliwiające automatyczną klasyfikację stron internetowych w zakresie 14 kategorii, w dwóch wersjach językowych – polskim i angielskim. Implementacja badań naukowych i przekazanych algorytmów została zrealizowana w firmie COMDREV.PL. W efekcie prac programistycznych powstało zintegrowane środowisko aplikacji i skryptów, umożliwiające automatyczną klasyfikację stron internetowych. W celu ułatwienia nadzoru, dostrajania i analizy pracy algorytmu, a także zlecaniu zadań powstał panel zarzadzania usługą. Uzupełnieniem całości było wykonanie aplikacji mobilnych (IOS, Android, Windows), które zostały wykorzystane do badań w zakresie klasyfikacji jako źródło danych.

Realizacja i wdrożenie wyników B+R wpłyneła na poprawę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na poziomie krajowym i międzynarodowym. Katalog stron internetowych, którym dysponuje usługa został już teraz rozbudowany o blisko 30000 unikalnych domen, dzięki wykorzystaniu wypracowanej w ramach projektu technologii. Co warto podkreślić, całość pracy system wykonał automatycznie, bez ingerencji człowieka w proces wyszukiwania stron. Wnioskodawca wykorzystał wdrożone wyniki prac B+R w zakresie własnego produktu Protecti.

Skomentuj

Projekt nr RPZP.01.01.00-32-0024/17