Klient – firma technologiczna podjęła decyzję o zmianie dostawcy usług chmurowych – Google. Potrzebowała bardziej zaawansowanego rozwiązania, które będzie bliżej potrzeb organizacji. Nowy wybór wskazywał na usługę Microsoft Office 365 oraz Comdrev.pl jako integratora usług.

Usługa Microsoft Office 365 funkcjonuje w ramach planów licencyjnych, umożliwiających wykorzystanie licencji Microsoft posiadanych przez firmę. Decyzja Klienta to wybór planu mieszanego. Plan pozwala na zakup licencji Office 365 Business Essentials dla użytkowników, którzy posiadali na swoich komputerach licencję pakietu Office w wyższej wersji niż 2010. Pozostałym użytkownikom została zakupiona licencja Office 365 Business Premium. Pierwsza z nich umożliwia dostęp tylko do części usługowej Office 365, druga dodatkowo umożliwia instalację pakietu Office w najnowszej wersji na firmowych urządzeniach.

Migracja usług chmurowych wymaga szczegółowej analizy wymagań oraz określenie planu migracji. Konieczne jest określenie co będzie przenoszone oraz narzędzia przeznaczone do tego zadania. Klient wykorzystywał pocztę w usłudze Gmail, powiązane z nią kalendarze, listy kontaktów oraz Google Drive do przechowywania plików wspólnych i prywatnych. Odpowiednikami tych usług w Office 365 jest usługa pocztowa, powiązana z kalendarzem i kontaktami oraz usługa OneDrive, służąca do przechowywania plików. Dodatkowo usługi plikowe rozszerza oprogramowania Sharepoint, która realizuje funkcjonalność rozbudowanej witryny z bibliotekami dokumentów.

Pierwszą czynnością przed podjęciem migracji była konfiguracja usługi Office 365. Po zdefiniowaniu subdomeny dostępnej w domenie onmicrosoft.com, przeprowadzono konfigurację domeny głównej. Wymaga to aktualizacji rekordów DNS dla poszczególnych usług. Dodatkowe wpisy DNS są również wymagane dla usługi Skype dla firm, wchodzącej w skład Office 365. Kolejny krok stanowiła aktywacja zakupionych licencji i przypisanie ich do kont użytkowników. Dla dużej ilości kont, istnieje opcja importu z pliku CSV przy użyciu skryptów PowerShell. PowerShell był również wykorzystywany do automatycznej konfiguracji ustawień i importu danych. Po przeprowadzeniu czynności instalacyjnych usługa Office 365 została udostępniona dla użytkowników. Przeprowadzono pierwsze szkolenia i prezentacje możliwości nowych narzędzi.

Proces migracji rozpoczął się od zmiany rekordu MX w usłudze DNS. Nastąpiło wskazanie serwera Exchange obsługującego pocztę dla domeny Office 365. Przeprowadzono konfigurację nowych kont pocztowych na komputerach pracowników. Kolejnymi krokami migracji była migracja poczty z Gmail do Office 365, migracja list kontaktów z wykorzystaniem narzędzi panelu administracyjnego usługi Office 365 oraz skryptów PowerShell. Najbardziej czasochłonnym procesem był proces migracji zasobów Google Drive. Wymagany był eksportu zawartości dysku każdego użytkownika i przeniesienie jego danych do usługi OneDrive. Wykorzystując narzędzie do archiwizacji Google, wszystkie pliki przetrzymywane na dysku Google Drive zostały skonwertowane z formatów Google do formatów edytowalnych przez pakiet Office. Jako administrator środowiska uzyskujemy możliwość kopiowania danych do dysku OneDrive dla każdego użytkowania naszej domeny.

Usługa Office 365 i wszystkie jej elementy zostały uzupełnione o personalizowane strony logowania do usługi oraz logotypy firmowe, zapewniające poprawną identyfikację przez użytkowników. Proces migracji 32 kont użytkowników do nowej usługi Office 365 trwał 1,5 tygodnia i w żaden sposób nie wpłynął na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Skomentuj

Pomiędzy chmurami – migracja zasobów z usługi Gmail do Office 365