Comdrev.pl

Projekty Unijne

Filtracja treści w Internecie

FILTRACJA TREŚCI W INTERNECIE JAKO ELEMENT WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI USŁUG FIRMY COMDREV.PL SP. Z O.O

Comdrev.pl Sp. z o.o. zawarł umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Filtracja treści w Internecie jako element wzrostu konkurencyjności i innowacyjności usług firmy COMDREV.PL Sp. z o.o” nr WND-RPZP.01.01.03-32-042/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Celem projektu jest dywersyfikacja usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi, jako elementu wzrostu konkurencyjności i innowacyjności firmy

W ramach realizowanego projektu zostanie stworzone narzędzie, które przy pomocy routerów i kontroli ruchu na poziomie protokołu internetowego pozwoli na filtrowanie treści odwiedzanych witryn bez konieczności instalowania aplikacji, oprogramowania czy przesyłania wszystkich danych do zewnętrznych jednostek filtrujących.

 

Algorytm oceny punktowej

Opracowanie innowacyjnej metody automatycznej klasyfikacji stron internetowych na podstawie algorytmu oceny punktowej do użycia w systemach filtracji i implementacja dla urządzeń mobilnych.

Comdrev.pl Sp. z o.o. zawarł umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody automatycznej klasyfikacji stron internetowych na podstawie algorytmu oceny punktowej do użycia w systemach filtracji i implementacja dla urządzeń mobilnych.”

Zamówienie nr 1 z dnia 2018.02.16

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie trzech aplikacji dla trzech systemów mobilnych – Android, Windows 10 Mobile oraz iOS, zgodnie ze specyfikacją. zwaną w dalszej treści niniejszej umowy „Protecti aplikacje mobilne”.

Zamówienie nr 2 z dnia 2018.05.16

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie algorytmu automatycznej klasyfikacji stron.


Nasi partnerzy