Comdrev.pl

Juchowo Farm

Wdrożone systemy i rozwiązania:

Enova365

Branża:

Projekt Wiejski

Rolnictwo Biodynamiczne

Województwa:

woj. zachodniopomorskie

Fundacja jest podmiotem prawnym prowadzącym Projekt Wiejski i posiada status organizacji pożytku publicznego. Jest właścicielem ziemi (1.900 ha z tego 1.600 ha użytków rolnych), zwierząt, budynków i maszyn, co gwarantuje prowadzenie gospodarki biodynamicznej. W ramach Projektu Wiejskiego rozwijają się różne przedsięwzięcia takie jak pedagogika i edukacja, ochrona przyrody i badania naukowe, aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami. Na rzecz Projektu Wiejskiego pracuje zespół liczący na dzień dzisiejszy ok. 150 osób.


Nasi partnerzy