Comdrev.pl

Szkolenia

Temat szkolenia: Cyberbezpieczeństwo w miejscu pracy - jak chronić siebie i swoją firmę przed zagrożeniami?

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest bezpieczeństwo informacji w miejscu pracy oraz jakie zagrożenia czekają na pracowników, którzy nie są świadomi ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem. Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych wskazówek i narzędzi, które pozwolą uczestnikom zabezpieczyć swoje dane, a także chronić firmę przed potencjalnymi atakami.

To unikalna formuła szkolenia dla pracowników Firm i Samorządów, poszerzająca wiedzę z zakresu bezpiecznej pracy w Internecie

Czas trwania szkolenia:

2-3 godziny

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników firmy, którzy korzystają z systemów informatycznych oraz urządzeń podłączonych do Internetu, w tym komputerów, tabletów i telefonów komórkowych.

Test socjotechniczny:

Pierwszym etapem szkolenia będzie tajny test dla  uczestników z wykorzystaniem socjotechniki. Podjęta zostanie kontrolowana próba pozyskania od użytkowników poufnych informacji lub nakłonienia ich do wykonania określonych czynności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo firmy. Test ma na celu zbadanie poziomu świadomości użytkowników i ich odporności na zagrożenia, takie jak np. phishing. Wynik testu będzie analizowany i omawiany przez trenera podczas szkolenia, aby nakierować i uczulić pracowników na zagrożenia.

Tematyka szkolenia:

  • Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem informacji,
  • Najważniejsze zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem,
  • Ataki phishingowe i sposoby ich unikania,
  • Bezpieczeństwo haseł i sposoby tworzenia silnych haseł,
  • Sposoby ochrony danych przed utratą i kradzieżą,
  • Socjotechnika,
  • Bezpieczeństwo w sieci Wi-Fi i innych publicznych sieciach,
  • Bezpieczeństwo w korzystaniu z mediów społecznościowych,
  • Zasady korzystania z prywatnych i firmowych urządzeń mobilnych,
  • Polityka bezpieczeństwa informacji w firmie

 

Metody szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji multimedialnej, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji na temat poruszanych zagadnień.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie będzie odbywać się w sali konferencyjnej w siedzibie firmy lub w innym wyznaczonym przez klienta miejscu. Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie online na profesjonalnej platformie szkoleniowej.

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia zostanie ustalony indywidualnie dla każdej firmy, uwzględniając liczbę uczestników i miejsce szkolenia.

 

Kontakt:

 


Nasi partnerzy