Comdrev.pl

Audyt bezpieczeństwa

Oferujemy usługi audytu bezpieczeństwa dla instytucji oraz firm. Zapewniamy kompleksowe podejście do audytu, które uwzględnia zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne, a także wskazuje metody zapewnienia ochrony przed zagrożeniami.

Celem audytu jest przeprowadzenie weryfikacji procesów, procedur i zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem informacji w Państwa instytucji/firmie oraz identyfikacja obszarów wymagających udoskonalenia. Audyt przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych audytorów z certyfikatem ISO/IEC 27001-2017 (DEKRA/PCA), którzy posiadają bogate doświadczenie w audytach systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zakres audytu obejmuje:

 • Weryfikację dokumentacji związanej z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Analizę ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji w firmie,
 • Analizę zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony informacji,
 • Analizę procedur związanych z bezpieczeństwem informacji,
 • Analizę sposobu przetwarzania, przechowywania i przesyłania informacji w firmie,
 • Ocena zgodności z normą ISO/IEC 27001 i innymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • Test techniczny polegający na automatycznym skanowaniu obszarów IT w poszukiwaniu podatności,
 • Ocenę skuteczności działania infrastruktury w tym sieci, poczty, urządzeń bezpieczeństwa, serwerów, stacji roboczych,
 • Analizę działania procesów kopii bezpieczeństwa, a także planów awaryjnych i DR.

Wynikiem audytu będzie raport zawierający szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa informacji. Przedstawimy rekomendacje i plan działań, umożliwiający udoskonalenie procesów i procedur związanych z bezpieczeństwem informacji.

Czas trwania audytu oraz koszt zostaną ustalone indywidualnie, zgodnie z zakresem usług oraz ilością zasobów wymagających audytu.

Zapewniamy:

 • Profesjonalną obsługę audytu,
 • Certyfikowanych audytorów z certyfikatem ISO/IEC 27001:2015 (DEKRA/PCA),
 • Kontrolę obszarów wskazanych w KRI/KSC,
 • Raport z wynikami audytu oraz plan działań dla udoskonalenia procesów i procedur związanych z bezpieczeństwem informacji,
 • Pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów z cyberbezpieczeństem.

Przeznaczenie audytu:

 • Audyt bezpieczeństwa na potrzeby programów Cyfrowa Gmina, Cyfrowy Powiat
 • Nasze audyty spełniają wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia określone w ZARZĄDZENIU NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

Kontakt:

 • Comdrev.pl Sp. z o.o.
 • Szczecińska 45, 78-400 Szczecinek,
 • telefon: 94 37 485 69
 • e-mail: audyt@comdrev.com.pl

 

 


Nasi partnerzy